e-ticaret-lojistik

E-ticaret projelerinde lojistik, satın alma aşamasından başlayarak, ürün depolaması ve satılan ürünün müşteriye ulaştırılması sürecini ifade etmektedir. Lojistik öncelikle doğru satın alma kararından başlar. E-ticaret sitesinde satılacak ürünler maliyetleri, stok devir hızları ve varsa raf ömürleri gibi bir takım veriler göz önünde bulundurularak satın alınır ve depolama yapılacak yere ulaştırılır. Depolama yapılan alana doğru bir biçimde kaydı yapılarak girişi yapılır. Deponun ve ürünün niteliklerine göre yerleştirilir. Satılan ürünlerin gerekiyorsa paketlemesi yapılarak sevkıyat yapılır.

Standart lojistik süreci haricinde bazı farklı uygulamalar da bulunmaktadır. Drop shipping adı verilen yöntemde satılan ürün e-ticaret deposuna girmeden direk tedarikçi tarafından, satıcı adına müşteriye gönderilir. Depolama ve sevkıyat masrafları minimize edilir. Bu yöntemde tedarikçi de oluşabilecek ürün ile ilgili ve operasyonel riskler direk olarak satıcıyı etkilemektedir. Ayrıca lojistik ile ilgili maliyetler tedarikçi firma üzerinde olduğundan ve tedarikçi firma başka e-ticaret firmalarına da ürün sattığı durumlarda kar marjları düşüktür. Bir diğer uygulama ise lojistik hizmetini sadece lojistik işi yapan 3. parti firmalara devretmektir. Bu firmalar lojistik ile ilgili depolamadan başlayan tüm süreçleri firma adına yönetir. Bu yöntem ile lojistik alanında profesyonelleşmiş firmalara lojistik işlemlerini yaptırarak maliyet avantajı sağlanmasa da süreçlerin doğru yönetiminden kaynaklanan bir takım getiriler sağlanır.

Lojistik maliyetleri bir e-ticaret sitesinin operasyonel maliyetlerinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. E-ticaret sitesinin karlılığı doğrudan lojistik maliyetleri ile büyük oranda ilgilidir. Bu nedenle lojistik faaliyetleri doğru ve en düşük maliyetler ile planlanmalıdır. Bu planlamayı doğru yapamayan bir çok e-ticaret girişimi başarısız olmaktadır.