e-ticaret-yazilim

Yazılım bir e-ticaret projesinin temelini oluşturmaktadır. Yazılımın doğru seçilmesi veya yaptırılması e-ticaret projesinin temelidir ve e-ticaret projesinin başarısında ve devamlılığında en önemli unsurdur. Bu temel doğru inşa edilmediğinde, temelin üzerine yapılan işlerden fayda sağlanamayacak ve verim alınamayacaktır.

Yazılım ile ilgili yapılan önemli bir hata, yazılım satın alındığında ve kurulduğunda her şey tamamlanmış gibi görmektir. Maalesef bu algı bizzat yazılım satan firmalar tarafından oluşturulmaktadır. “1 Günde E-ticaret”, ” İnternetten Hemen Satışa Başlayın” vb. sloganlarla e-ticaret yapmak isteyen kişiler yanlış yönlendirilmektedir. E-ticaret yazılımı en önemli fakat sadece ihtiyaçlardan sadece bir tanesidir. Aynı fiziksel mağazalarda olduğu gibi yazılımın sadece temel olduğu ve temelin üzerine mağaza dikilmesi, mağazanın dekore edilmesi, personel istihdam edilmesi, ürünlerin koyulması, reklam yapılması ve diğer işlerin yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yazılım seçiminde yapılan hatalardan bir diğeri ihtiyaca göre yazılım tipi ve alternatifinin seçilmemesidir. Başlangıç aşamasında ya ihtiyacı görmeyen yazılım ya da ihtiyaçtan fazla yazılım satın alınmaktadır. Birinci durumda ihtiyaçların karşılanmadığı görüldüğünde yazılıma yatırım yapılması gerekmekte ve yatırım maliyeti planlananın üzerine çıkmaktadır. İkinci durumda ise yazılıma ihtiyaçtan fazla yatırım yapılarak başlangıç yatırım maliyeti yüksek olmaktadır.

Yazılım teknolojisi her gün değişmekte ve yeni gelişmelere ayak uydurmak için yazılımın sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Yazılım seçimi yaparken bu konu göz önünde mutlaka bulunmalı ilk aşamada optimal yazılımı seçtikten sonra ilerleyen dönemlerde yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için yazılıma yatırım yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle yazılım geliştirme maliyetleri her dönem bütçe içinde bulunmalıdır. Ayrıca yazılım için tercih edilen firmanın bu gelişmelere hayata geçirebilecek donanımda ve sürekliliği olan bir firma olması gerekmektedir.

E-ticaret projelerinde kullanılabilecek hazır yazılımlar ve özel yazılımlar olarak iki tip yazılım alternatifi vardır. Her iki tipinin de kendine özgü özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar bulunmaktadır. Kullanılacak olan yazılım tipini seçerken öncelikli olarak ihtiyaç tespiti yapılmalıdır. Projenin ihtiyacı olan yazılım tipi her projenin kendisine özgüdür. Avantajlar ve dezavantajlar gözden geçirilir ve bu alternatiflerden hangisinin seçileceği belirlenir. Daha sonra seçilen yazılım tipinde hangi yazılım paketi veya hangi yazılım firması ile çalışılacağına karar verilir. Yazılım paketleri veya yazılım firmaları da yine ihtiyaçlara göre değerlendirilerek tespit edilir.